Skoči na vsebino

Najvišji higijenski standardi | Brezkontaktna in varna dostava

Kontakt

Kontaktirajte nas :) Z veseljem odgovorimo na vsa vaša vprašanja. 

Telefon: 040 292 452 (od ponedeljka do petka: 9:00 – 15.00)

Email: info@evitala.si

Kaj je CBD?

Odpri zavihek

Kanabidiol ali CBD je ena izmed mnogih kanabinoidnih spojin, ki jih najdemo v konopljini rastlini in ne povzroča psihoaktivnih učinkov.
CBD je v zadnjem desetletju navdušil veliko interdisciplinarnih strani, od akademskih raziskovalcev do razvijalcev farmacevtskih zdravil in proizvajalcev prehranskih dopolnil. Del tega je posledica številčnejših predkliničnih in kliničnih študij CBD, ki dajejo vedno več informacij o njegovih terapevtskih učinkih. Izmed vseh v konopljini rastlini prisotnih kanabinoidov, CBD kaže najbolj zanesljive antikonvulzivne učinke.
Ena izmed študij je preučevala protitumorske učinke različnih kanabinoidov, vključno z njihovimi nevtralnimi in kislimi oblikami. Izmed vseh testiranih kanabinodidov, se je CBD izkazal za najmočnejšega, CBDA pa za najšibkejšega. Učinkovitost CBD je posledica njegove zmožnosti induciranja apoptoze z neposredno ali posredno aktivacijo CB2 in potencialnih vaniloidnih receptorjev tipa 1 (TRPV1).

Povzeto po: 
Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155).

Kaj je THC?

Odpri zavihek

Tetrahidrokanabinol ali Δ9-THC je glavni kanabinoid, odgovoren za značilne psihoaktivne učinke konoplje, ki jih pozna večina ljudi. Vezna aktivnost THC na receptor CB1 lahko povzroči nadaljnje fiziološke spremembe, kot so duševna evforija, povečan apetit in počasnejše kognitivno delovanje.

Povzeto po: 

Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155).

Kakšna je razlika med CBD in THC?

Odpri zavihek

Ključna strukturna razlika med THC in CBD je prosto vrtljivi most med aromatskimi in nearomatskimi cikličnimi sistemi, ki obstaja samo v CBD. THC in CBD imata enako empirično formulo kot tudi molekulsko maso, vendar je THC strukturno omejen na način, ki ne dopušča, da bi se ta del molekule prosto premikal. V tridimenzionalnem prostoru sta oba kanabinoida različna. Hkrati ima CBD tudi dodatno hidroksilno skupino, ki povzroča različne interakcije s CB receptorji in drugimi biološko aktivnimi tarčami.

Povzeto po: 

Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155).

Ali CBD povzroča odvisnost?

Odpri zavihek

Glede na poročilo, ki ga je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) leta 2018, CBD ni pokazal nobenega potenciala za zlorabo ali odvisnost. Iz poročila je moč razbrati, da ima CBD dober varnostni profil.

Povzeto po: 

Moltke, J., & Hindocha, C. (2021). Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems. Journal of cannabis research, 3(1), 5.

Ali CBD pomaga pri lajšanju bolečin?

Odpri zavihek

Dobro nadzorovane celostne klinične študije, ki bi preučevale protibolečinske učinke CBD, v trenutno dostopni literaturi niso na voljo. Pri študijah, ki so preučevale kombinirano uporabo fentanila s CBD, so bili rezultati nedokončni in trenutno vpliv CBD na opioide ni znan.

V preučevani skupini ljudi iz sedmih južnokalifornijskih klinik za obvladovanje bolečine, so bila mnenja, prepričanja in izkušnje o CBD pretežno pozitivna. Udeleženci so poročali o splošnem zmanjšanju bolečine in da bi prejemanje CBD izdelkov na recept pri osebnem zdravniku povečalo njihovo zaupanje v sam proizvod. Medicinska in znanstvena skupnost imata odgovornost, da pripravita dobro zasnovane študije, ki lahko bodisi podpirajo bodisi ovržejo trenutna pričevanja o učinkih kanabinoidov.

Povzeto po: 

Schilling, J. M., Hughes, C. G., Wallace, M. S., Sexton, M., Backonja, M., & Moeller-Bertram, T. (2021). Cannabidiol as a Treatment for Chronic Pain: A Survey of Patients' Perspectives and Attitudes. Journal of pain research, 14, 1241–1250.

Kaj je CBG?

Odpri zavihek

Kanabigerol (CBG) je v svoji kislinski obliki (CBGA) glavni predhodnik in konvergentni vmesnik vseh fitokanabinoidov. CBG ni psihoaktiven in je razmeroma šibek delni agonist tako za CB1 kot za CB2 receptorje. Zaradi svojega majhnega vpliva na kanabinoidne receptorje lahko funkcionalno izniči učinke THC na CB1 receptorje. Ugotovljeno je bilo, da lajša očesni pritisk, kar je lahko koristno pri zdravljenju glavkoma v prihodnosti. Zaradi svojih antioksidativnih in protivnetnih lastnosti je potencialni kandidat za zdravljenje vnetnih črevesnih bolezni. Nedavni dokazi opredeljujejo CBG tudi kot potencialnega kandidata za zdravljenje raka debelega črevesja.

Povzeto po: 

Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155).

Kakšna je primerna višina dnevnega odmerka CBD pri ljudeh?

Odpri zavihek

Kljub številnim predkliničnim in eksperimentalnim raziskavam primanjkuje človeških kliničnih testiranj, da bi v celoti ugotovili učinkovitost in ustrezne indikacije CBD. Učinkovit odmerek za večino zdravstvenih stanj je še treba določiti. V večini raziskav se uporabljajo visoki odmerki (med 300 in 1200 mg), hkrati pa po vsem svetu milijoni uporabnikov uporablja majhne odmerke CBD. Tako obstaja prekinitev in nejasnost povezav med kliničnimi raziskavami in trenutnim stanjem na trgu.

Na oddelku za medicino in podiplomsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Nottinghamu so izvedli sistematični pregled 1038 člankov na temo odmerjanja CBD pri kliničnih populacijah. Od tega je 35 študij izpolnjevalo merila, ki so zajemale 13 zdravstvenih stanj. O precejšnjem izboljšanju lečečih zdravstvenih stanj (npr. psihotični simptomi, tesnoba, epilepsija itd.), z odmerki 1-50 mg CBD na dan, je poročalo 23 študij. Študije so poročale o dobri toleranci CBD pri naključnih kontrolnih skupinah, vendar koncentracije CBD v plazmi niso bile navedene v nobeni publikaciji. Epilepsija je bila najpogosteje preučevano zdravstveno stanje, saj je vseh 11 študij, pri jemanju povprečno 15 mg CBD/kg/dan, pokazalo pozitivne učinke CBD na zmanjšanje pogostosti in/ali resnosti napadov.

Sistematična analiza objavljenih študij o doziranju, učinkovitosti in varnosti jemanja CBD pri odraslih osebah, ki sta jo opravila dva danska raziskovalca, je pokazala, izboljšano stopnjo tesnobe pri enkratnem peroralnem jemanju CBD z odmerki od 300 do 600 mg. Velja omeniti, da njuna analiza vključuje samo dve študiji, opravljeni na klinični populaciji. Vse preostale študije so vključevale samo zdrave osebe. V sistematičnem pregledu rezultatov kliničnih in predkliničnih študij o posebnih stanjih tesnobe, sta odkrila trdne dokaze, ki podpirajo omenjene rezultate študij o anksiolitičnih učinkih CBD. Hkrati sta ocenila, da uporaba enega samega kanabinoida daje slabše rezultate, kot sinergijsko delovanje CBD z ostalimi kanabinoidi (»Entourage učinek«).

Kljub potrebi po nadaljnjih potrditvah in učinkovitih kliničnih testiranj, ki bodo podrobneje preučile odmerjanje za vsako zdravstveno stanje posebej, so britanski raziskovalci ocenili, da CBD kaže širok razpon aktivnosti med 1 in 50 mg/kg/dan in da obstajajo tendenca študij o pozitivnih učinkih CBD tudi pri višjih dnevnih odmerkih.

Povzeto po: 

Moltke, J., & Hindocha, C. (2021). Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems. Journal of cannabis research, 3(1), 5.

Millar, S. A., Stone, N. L., Bellman, Z. D., Yates, A. S., England, T. J., & O'Sullivan, S. E. (2019). A systematic review of cannabidiol dosing in clinical populations. British journal of clinical pharmacology, 85(9), 1888–1900.

Larsen, C., & Shahinas, J. (2020). Dosage, Efficacy and Safety of Cannabidiol Administration in Adults: A Systematic Review of Human Trials. Journal of clinical medicine research, 12(3), 129–141.

Kakšna je primerna višina dnevnega odmerka CBD za živali?

Odpri zavihek

Večina konopljinih izdelkov, ki so trenutno na voljo živalskim vrstam, je namenjena peroralni uporabi. Prednost olj in tinktur je v prilagojenosti dnevnih odmerkov glede na vrsto in velikost živali ter raznovrsten način jemanja. Olja in tinkture lahko dodamo ali zmešamo s hrano, vendar še vedno dosežemo največjo absorpcijo skozi ustno votlino.  

Višina dnevnih odmerkov CBD, ki bi temeljila na dokazih dozirnih študij, trenutno ni uradno določena za nobeno živalsko vrsto. V številnih novejših kliničnih raziskavah, objavljenih s strani veterinarskih akademskih ustanov, so bili uporabljeni odmerki iz že objavljenih študij na ljudeh in laboratorijskih živalih.

Podatki veterinarjev, ki svojim pacientom priporočajo fitokanabinoide, kažejo, da imajo živali, podobno kot ljudje, »dvofazni odziv« na odmerke CBD. »Dvofazni« pomeni, da bo majhen odmerek (mikrodoza) povzročil en niz učinkov in vplival na en sklop kliničnih težav, velik odmerek (makrodoza) pa bo povzročil drug niz učinkov in vplival na drugi sklop kliničnih težav.

Za mikrodoze se šteje, da je vsebnost kanabinoidov pri jemanju dvakrat dnevno, manjša od 0,5 mg/kg. Za makrodoze pa se šteje, da je vsebnost kanabinoidov pri jemanju dvakrat dnevno, enaka ali večja od 2,0 mg/kg. Posamezni odzivi na višino odmerkov se lahko razlikujejo.

CBD se je izkazal za razmeroma varnega za uporabo pri zdravih mačkah in psih. Zdi se, da psi CBD absorbirajo bolje kot mačke. Pomanjkanje kemijskih sprememb pri obeh vrstah je spodbudno, kar je v neposredni povezavi s predhodnimi ugotovitvami glede toksičnosti CBD. Kljub temu je pri obeh vrstah priporočeno spremljanje vrednosti jetrnih encimov.

Farmakokinetične študije o biološki uporabnosti kanabinoidov pri kopitarjih in drugih živalskih vrstah v domeni veterine je potrebno še izvesti. Ena izmed večjih skrbi pri dajanju CBD profesionalnim konjem, tudi tistega z nizko vsebnostjo THC, je potencialno pozitiven test na THC in diskvalifikacija konja na tekmovalnem dogodku.

Povzeto po: 

Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155). 

Deabold KA, Schwark WS, Wolf L, Wakshlag JJ. Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals. 2019; 9(10):832.

Kaj je CBN?

Odpri zavihek

Kanabinol (CBN) nastane v procesu razgradnje Δ9-THC, ki ga povzroči oksidacija. CBN lahko aktivira CB1 in CB2 receptorje s približno desetkrat manjšo močjo kot Δ9-THC, zato ga lahko obravnavamo kot njegovega šibkega sorodnika. CBN je bil hkrati kot prvi fitokanabinoid izoliran v čisti obliki.

Povzeto po: 

Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155).

Kaj je endokanabinoidni sistem?

Odpri zavihek

Endokanabinoidni sistem (ECS) je razširjen retrogradni sistem, ki igra pomembno vlogo pri razvoju centralnega živčnega sistema, sinaptični plastičnosti ter odzivu na endogene in okolijske razmere. ECS sestavljajo kanabinoidni receptorji, endogeni kanabinoidi (endokanabinoidi) in encimi, odgovorni za sintezo in razgradnjo endokanabinoidov. Ima ključno vlogo pri vzdrževanju homeostaze človeškega telesa, ki zajema možgane, endokrini sistem in imunski sistem.

Povzeto po: 

Lu, H. C., & Mackie, K. (2016). An Introduction to the Endogenous Cannabinoid System. Biological psychiatry, 79(7), 516–525.

Kaj je »Entourage učinek«?

Odpri zavihek

Učinek spremstva (ang. »Entourage učinek«) je pojav, ki ga znanstveniki povezujejo s polnim spektrom CBD. Učinek spremstva naj bi se zgodil, ko manjši kanabinoidi v konopljinem izvlečku vzajemno delujejo s terpeni in drugimi rastlinskimi sestavinami konoplje, s čimer povečajo terapevtski potencial vsem kanabinoidom, vključno CBD.

Številne študije so preizkušale terapevtske lastnosti terpenskih spojin. Ugotavljali so njihove protivnetne, protimikrobne, antinociceptivne in podobne koristne lastnosti. Le majhen delež študij pa je poskušal identificirati molekularne tarče in mehanizme za te spojine. Hipotezo o medsebojnem delovanju kanabinoidov in terpenov zaenkrat še ni potrdila nobena izvedena študija. Še najbližje temu je prišla študija, izvedena na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete Univerze v Arizoni, ki je pokazala, da združitev terpenov in kanabinoidov lahko ustvari dodatne učinke. Ta študija je tudi prva, ki je receptorje CB1 in A2a identificirala kot tarči terpenov in opisala vlogo teh receptorjev pri ustvarjanju terpenskih kanabimimetičnih učinkov 'in vivo'.

Povzeto po: 

LaVigne, J. E., Hecksel, R., Keresztes, A., & Streicher, J. M. (2021). Cannabis sativa terpenes are cannabimimetic and selectively enhance cannabinoid activity. Scientific reports, 11(1), 8232.

Kaj so terpeni?

Odpri zavihek

Terpeni so aromatične spojine v konopljini rastlini, ki prispevajo k njenemu edinstvenemu vonju in aromi. V smolnatih trihomih cvetov konoplje nastaja več kot 100 različnih terpenskih spojin. Terpeni nastajajo skupaj s kanabinoidi in imajo skupne vmesnike ter biosintetske poti.

Terpeni bi naj vplivali tudi na terapevtske učinke kanabinoidov. Številne študije poročajo, da je sinergijsko delovanje vseh konopljinih spojin (t.i. »entourage učinek«) učinkovitejše od izoliranih kanabinoidnih spojin. Kompleksni aromatski profil terpenov je pogosto razlikovalni dejavnik med sevi konoplje in prispeva k njihovim različno močnim fiziološkim učinkom. Kljub temu, da lahko terpenski profil naredi sev konoplje edinstven, same terpene pogosto najdemo tudi v drugih rastlinah. Pravzaprav se veliko teh terpenov že tisočletja uporablja v aromaterapiji.

Terpenoidi so močni regulatorji zavesti in se že tisoče let uporabljajo v aromaterapiji pri številnih stanjih. Nedavna študija, v kateri so bila uporabljena eterična olja, pridobljena iz konoplje in brez vsebnosti kanabinoidov, so ponazorila takšne učinke. Rezultati so pokazali znižanje diastoličnega (tj. spodnjega) krvnega tlaka, povečan srčni utrip in znatno povišanje kožne temperature. Spremembe so bile vidne tudi v amplitudi alfa, delta in theta možganskih valov.

Povzeto po: 

Hartsel, Joshua & Boyar, Kyle & Pham, Andrew & Silver, Robert & Makriyannis, Alexandros. (2019). Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals. Nutraceuticals in Veterinary Medicine (pp.121-155).

Kaj daje edinstven vonj in aromo CBD vršičkom?

Odpri zavihek

V konopljini rastlini je bilo najdenih kar 140 terpenov, od katerih jih je najpogostejši 17. Splošno velja, da so terpeni osnova za aromo CBD vršičkov. Ta domneva temelji predvsem na njihovi relativni številčnosti v konopljini rastlini. Nekaj študij je poskušalo značilnosti vonja in aromatičnosti konopljin rastline povezati z njeno kemijsko sestavo.

Z naraščanjem priljubljenosti uporabe CBD vršičkov se, iz estetskih in izkustvenih razlogov, pa tudi potencialnih znakov kakovosti, proizvajalci in potrošniki vse bolj zavedajo pomena različnih odtenkov vonja in arome CBD vršičkov.

Čutna ocena, v kombinaciji s kemijsko analizo, lahko prepozna ključne aromatske spojine v konopljini rastlini in kako se razlikujejo med sevi. Nadaljnje raziskovalne študije bodo z razumevanjem teh medsebojnih odnosov doprinesle k določitvi uporabnih standardov za nadzor kakovosti in doslednosti izdelkov ter olajšale njihov razvoj, inovacije in izobraževanje potrošnikov.

Povzeto po: 

Gilbert AN, DiVerdi JA. Consumer perceptions of strain differences in Cannabis aroma. PLOS ONE. 2018; 13(2): e0192247.

Kakšno vlogo imajo kanabinoidi pri telesni aktivnosti?

Odpri zavihek

O interakcijah med konopljo in telesno vadbo je bilo izvedeno malo študij, zato so nujno potrebne nadaljnje raziskave. Razen akutnega učinka bronhodilatacije in posledično povečanega FEV1, na podlagi trenutno dostopnih podatkov, ni nobenih dokazov, ki bi kazali na pomemben ergogeni učinek konoplje. Vendar je potrebno omeniti, da ti sklepi temeljijo izključno na podatkih iz presečnih študij. Nove raziskave vedno bolj podpirajo uporabo kanabinoidov kot učinkovito alternativo obstoječim zdravilom, kot so opioidi in benzodiazepini. O dodatnih učinkih, ki bi lahko posredno izboljšali telesno aktivnost, je potrebnih več nadaljnjih raziskav. Ob upoštevanju psiholoških pritiskov, sta za športnike najpomembnejša duševno zdravje in splošno dobro počutje. Terapije s kanabinoidi so vsekakor ena izmed potencialnih možnosti za ohranjanje fizične in duševne pripravljenosti športnikov brez večjega ergogenega učinka.

Povzeto po: 

Kramer, A., Sinclair, J., Sharpe, L. et al. (2020). Chronic cannabis consumption and physical exercise performance in healthy adults: a systematic review. J Cannabis Res 2, 34.

Potrebujete pomoč? Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.

Zapri

Dobrodošli pri EVITALI

Prijavite se na eksluzivne ponudbe, izvirne zgodbe in nasvete za dobro počutje.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Vaša košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj zdaj