Skoči na vsebino

Najvišji higijenski standardi | Brezkontaktna in varna dostava

Kanabidiol (CBD) terapevtski potencial

KANABIDIOL (CBD) IN NJEGOV TERAPEVTSKI POTENCIAL

S posebnim poudarkom na tesnobi, shizofreniji, epilepsiji in zasvojenosti

NEAKTIVEN KANABINOID (1940–1960)

Ameriški kemik Roger Adams je v zgodnjih 40.-ih letih 20. stoletja prvi identificiral kanabidiol (CBD) ter naredil njegovo izolacijo iz konopljine ekstrakcije. Vendar skoraj 25 let ni bila izvedena nobena nadaljnja raziskava, razen nekaj študij o njegovi izolaciji. Natančno kemijsko strukturo CBD je šele leta 1963 razjasnila skupina znanstvenikov pod vodstvom profesorja Raphaela Mechoulama s hebrejske univerze v Jeruzalemu. V 60.-ih letih prejšnjega stoletja je bila ista skupina odgovorna za določanje natančne strukture in stereokemije Δ9-THC in drugih glavnih kanabinoidov. Njihove ugotovitve so odprle pot novim raziskavam na področju farmakološke aktivnosti sestavin konoplje. Pred začetkom sedemdesetih je bilo izvedenih le nekaj farmakoloških študij o CBD, ki so ugotovile, da CBD v primerjavi z Δ9-THC nima podobne vloge in učinkov.

CBD-THC-kapljice-olje-pasta-kanabinoidi

NEAKTIVEN KANABINOID, KI KOMUNICIRA Z  Δ9-THC (1970–1980)

V zgodnjih sedemdesetih letih je več študij poročalo, da CBD ni mogel posnemati učinkov marihuane, kar je privedlo do prepričanja, da gre za neaktivni kanabinoid. Vendar se je to stališče začelo spreminjati z ugotovitvijo, da se aktivnost različnih izvlečkov konoplje zelo razlikuje in da te razlike ni mogoče pripisati različnim koncentracijam Δ9-THC v vzorcih. Ta ugotovitev je privedla do hipoteze, da bi lahko drugi kanabinoidi, zlasti CBD, vplivali na učinke Δ9-THC.

V tem obdobju je brazilska raziskovalna skupina pod vodstvom profesorja Elisalda Carlinija, s svojimi zgodnjimi raziskavami o učinkih CBD, Δ9-THC in drugih kanabinoidov naredila pomemben prispevek na raziskovalnem področju. Skladno s tem se je začela preiskava interakcije med Δ9-THC in CBD. Te študije so pokazale, da ima CBD lastne farmakološke učinke in so privedli do sedanjega stališča, da ima CBD dejansko širok spekter delovanja.

Prva študija v ten nizu raziskav je primerjala vzorce ulične konoplje in sintetičnega izvlečka z enakimi koncentracijami Δ9-THC, CBN in CBD. Avtorji študije so ugotovili, da učinki vzorcev na testiranih živalih niso bili enaki, kar je bilo v skladu s prejšnjimi dokazi, da učinki rastline niso bili le posledica vsebnosti Δ9-THC. Kasnejše študije o interakciji med kanabinoidi so pokazale, da je CBD pri testiranjih na živalih, v odvisnosti od odmerka in razmerja med kanabinoidoma, tako blokiral kot okrepil učinke Δ9-THC.

CBD-THC-kapljice-olje-pasta-kanabinoidi-učinki-zdravje

UČINKI CBD PRI TESNOBI, SHIZOFRENIJI, EPILEPSIJI IN ZASVOJENOSTI (1980–DANES)

Po razcvetu v sedemdesetih letih je število študij o CBD v naslednjih dveh desetletjih stagniralo, kar kaže na padec zanimanja za preučevanje terapevtskih učinkov CBD v tem obdobju. Čeprav je nekaj skupin redko še naprej objavljalo prispevke na to temo, je bila večina znanstvenega napredka na tem področju omejena na študije anksiolitičnih, antidepresivnih in antipsihotičnih lastnosti CBD, ki so jih izvajali brazilski raziskovalci.

TESNOBA

Študije na živalih

Zgodnje študije na glodavcih iz osemdesetih let so pokazale, da bi CBD lahko vplival na učinke Δ9-THC, natančneje na njegove anksiogene učinke pri določenih čustvenih odzivih. To potrjujejo ugotovitve, da je CBD sposoben preprečiti anksiogene in psihozi podobne učinke, ki jih povzročajo povišani odmerki Δ9-THC. Čeprav mehanizmi delovanja Δ9-THC in CBD takrat še niso bili znani, so Antonio Waldo Zuardi in njegovi sodelavci ugotovili, da lahko CBD okrepi nekatere nevroendokrine učinke Δ9-THC. Ta ugotovitev je pokazala, da CBD ni preprost receptorski antagonist Δ9-THC. Skupek teh ugotovitev je nakazoval, da bi CBD s svojimi anksiolitičnimi in antipsihotičnimi lastnostmi lahko povzročil fiziološki antagonizem učinkov Δ9-THC. Ta hipoteza je bila kasneje potrjena tako pri laboratorijskih živalih kot pri ljudeh.

Študije na ljudeh

Potencialni anksiolitični učinek CBD so najprej preučevali pri zdravih prostovoljcih s pomočjo simuliranega testa javnega nastopanja (SPST). V tem modelu preiskovanci nekaj minut govorijo pred video kamero, medtem ko se hkrati beleži subjektivno stanje tesnobe s spremljajočimi fiziološkimi dejavniki (srčni utrip, krvni tlak, prevodnost kože). SPST se je izkazal za učinkovitega pri izzivanju tesnobe in je občutljiv na številne anksiogene in anksiolitične spojine. S tem testom so v kontroliranem dvojno slepem poskusu primerjali učinke CBD (300 mg) z učinki dveh anksiolitičnih spojin, ipsapirona (5 mg) in diazepama (10 mg). Ugotovitve so pokazale, da CBD in drugi dve anksiolitični spojini oslabita tesnobo, ki jo povzroča SPST.

Veljavnost SPST je bistvena za socialno anksiozno motnjo (SAD), saj se strah pred javnim nastopanjem z njegovimi fiziološkimi spremljevalci šteje za temeljni vidik te tesnobne motnje. Brazilski raziskovalci so kot prvi obravnavali in objavili anksiolitične učinke CBD tudi pri patološki tesnobi. To težavo so raziskali pri 12 bolnikih s socialno anksiozno motnjo, ki so se zdravili s 600 mg CBD, 12 bolnikih s socialno anksiozno motnjo, ki so prejemali placebo in 12 zdravih osebah, ki so opravile SPST in niso prejemale nobenega zdravila. Skupina bolnikov s socialno anksiozno motnjo, zdravljena s CBD, je imela v pričakovani fazi nižjo stopnjo tesnobe, boljše rezultate glede samopodobe in manj somatskih simptomov, v primerjavi z bolniki, ki so prejemali placebo. Za razliko od skupine bolnikov s socialno anksiozno motnjo, ki je prejemala placebo, raziskovalna skupina ni ugotovila pomembnih razlik med skupino bolnikov s socialno anksiozno motnjo, zdravljeno s CBD, in zdravo kontrolno skupino.

CBD-kapljice-olje-pasta-stres-tesnoba

Ocenili so učinke različnih odmerkov CBD na SPST pri 57 zdravih moških prostovoljcih, razdeljenih v štiri skupine (placebo, n = 15; CBD 150 mg, n = 15; CBD 300 mg, n = 15; in CBD 600 mg, n = 12). Rezultati so potrdili anksiolitični učinek CBD in pričakovanim odzivom na odmerek, ki se je ujemal s študijami na živalih. Na koncu so svoje ugotovitve še bolj razširili na testu petih skupin, ki so prejemale CBD (100, 300, in 900 mg), benzodiazepinski klonazepam (1 mg) in placebo ter opravile realni test javnega nastopanja, ko je moral vsak prostovoljec govoriti pred skupino, ki so jo sestavljali drugi udeleženci. Akutno jemanje CBD je ponovno povzročilo anksiolitične učinke pri zdravih osebah, saj so se stopnje tesnobe zmanjšale s 300 mg CBD, ne pa tudi z odmerkoma 100 in 900 mg. Posledično ti rezultati poudarjajo potrebo po določitvi natančnih terapevtskih razponov CBD za vsako klinično stanje.

SHIZOFRENIJA

Študije na ljudeh

Leta 1995 je bilo objavljeno prvo poročilo o primeru bolnika s shizofrenijo, zdravljenega s CBD. Bolnica s hudimi neželenimi učinki običajnih antipsihotikov je bila 4 tedne zdravljena s CBD, z višino dnevnega odmerka do 1.500 mg, kar je znatno izboljšalo njene psihiatrične ocene.

V kasnejšem testiranju so 3 bolnike s shizofrenijo, ki so razvili odpornost na klasično zdravljenje, 30 dni zdravili s CBD. Kljub dnevnemu odmerku, ki je dosegal 1.280 mg, se je stanje delno izboljšalo le pri enem bolniku. Od dveh bolnikov, ki se nista odzvala na zdravljenje s CBD, so enemu psihotične simptome zmanjšali le s klozapinom, drugi pa je bil odporen tudi na to zdravilo. Zaradi tega so raziskovalci ugotovitve takoj smatrali za upravičene, vendar so jih kasneje potrdila šele tri dvojno slepa kontrolirana klinična testiranja, ki so preučevala učinkovitost in prenašanje CBD pri bolnikih s shizofrenijo. Ena študija je primerjala učinke CBD (do 800 mg/dan) z amisulpridom pri 42 bolnikih s shizofrenijo, zdravljenih 4 tedne. Oba načina zdravljenja sta bistveno zmanjšala psihotične simptome, vendar je CBD povzročil manj nezaželenih učinkov v primerjavi z amisulpridom.

CBD-THC-kapljice-olje-pasta-tesnoba-shizofrenija-zdravje-stres

CBD ima tudi antioksidativen učinek, ki deluje proti poslabšanju proizvodnje kisika/dušika in posledično proti oksidaciji DNA, peroksidaciji večkrat nenasičenih maščobnih kislin in nitraciji/karbonilaciji beljakovin, kar povzroča poškodbe celic ali smrt.

Raziskave kažejo, da CBD s pomočjo avtofagičnega delovanja, ki povečuje regeneracijo starih in poškodovanih celic, ščiti nevrone pred smrtjo. Avtofagija, zlasti makroavtofagija, je lizosomski razgradni proces in igra ključno vlogo pri obnovi poškodovanih organelov, spodbujanju preživetja celic in zaščiti celic v stresnih pogojih pred okvarami in/ali smrtjo.

EPILEPSIJA

Študije na živalih

Antikonvulzivni učinki so bili ena izmed prvih farmakoloških lastnosti CBD, opisani tako v živalskih študijah, kot v predhodnih kliničnih testiranjih pri ljudeh. V eni od živalskih študij je bila, na modelu epilepsije mezialnega temporalnega režnja, ki ga povzroča intra-hipokampalni pilokarpin, ugotovljena zaščitna vloga CBD pri nadzoru epileptičnih napadov in pred smrtjo nevronov.

Študije na ljudeh

Pred kratkim sta bila v Braziliji raziskana primera dveh otrok z epilepsijo. Oba otroka sta imela odpornost na zdravljenje, popolno remisijo napadov, vendar sta ob uporabi CBD izvlečka kazala simptome zastrupitve z Δ9-THC. Ko je bil uporabljen CBD izvleček nadomeščen z najčistejšo obliko CBD izvlečka, tj. CBD izolatom, so znaki zastrupitve izginili in oba otroka sta ostala brez nadaljnjih napadov. Ta opažanja poudarjajo pomen dobrih proizvodnih in laboratorijskih praks pri zagotavljanju razvoja zdravil, v skladu z mednarodnimi regulativnimi standardi. V zadnjem času so slepa in dvojno slepa nadzorovana klinična testiranja, predvsem pri Dravetovem in Lennox-Gastautovem sindromu, raziskovala učinkovitost, varnost in prenašanje CBD pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo, odporno na zdravljenje ter razširila te predhodne ugotovitve. Trenutno poteka več naključnih kliničnih testiranj uporabe CBD visoke kakovosti pri otrocih z epilepsijo, odporno na zdravljenje.

CBD-kapljice-olje-pasta-epilepsija-zdravje

ZASVOJENOST

Trenutno ni odobrena nobena farmakološka terapija za zdravljenje motenj, povezana z uporabo konoplje. Znan je primer, ko je skupina brazilskih raziskovalcev, na podlagi predhodnih živalskih študij, s CBD zdravila bolnika z močno odvisnostjo od marihuane, kar je dalo obetajoče rezultate. Ta ugotovitev je bila izpostavljena tudi v mesečni strokovni medicinski reviji Nature Medicine (v. 20, št. 2, str. 107) kot primer potencialnega uspeha pri zdravljenju odvisnosti. Pomanjkanje učinkovitih zdravil za zdravljenje odvisnosti od cracka jasno kaže na potrebo po nadaljnjih raziskavah na tem področju. V eni izmed živalskih študij je bilo ugotovljeno, da CBD, z možno aktivacijo poti mTOR in sočasnim zmanjšanjem sproščanja glutamanta, ščiti pred napadi, ki jih povzroča kokain.

Povzeto po:

Crippa, J. A., Guimarães, F. S., Campos, A. C., & Zuardi, A. W. (2018). Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age. Frontiers in immunology, 9, 2009.

 

Starejše objave
Novejše objave
Zapri

Dobrodošli pri EVITALI

Prijavite se na eksluzivne ponudbe, izvirne zgodbe in nasvete za dobro počutje.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Išči

Vaša košarica

Vaša košarica je trenutno prazna
Nakupuj zdaj